Lượt truy cập: 107645    
  Đang trực tuyến: 3

Thông báo

Sự kiện

TTH.VN - Khoảng 5 năm trở lại, Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế phát triển mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết doanh nghiệp, tạo ra hiệu quả trong công tác đào tạo và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.