Lượt truy cập: 50611    
  Đang trực tuyến: 4
  • Cổng thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế
Cổng thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế1

Thông báo

Sự kiện

- Mục đích của cuộc thi này là nhằm thiết kế mẫu áo đồng phục thể dục đẹp mắt và phù hợp sự năng động của sinh viên Đại học Kinh tế Huế. - Nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu hình ảnh nhà trường thông qua hình ảnh sinh viên.