Lượt truy cập: 79576    
  Đang trực tuyến: 5
HỌC BỔNG VALLET 2019

Cập nhật: 10/05/2019 09:50:26

Niên khóa này, Tổ chức Khoa học & Giáo dục "Gặp Gỡ Việt Nam" (Rencontres du Vietnam) cấp khoảng 2.250 học bổng trên toàn quốc. Trị giá của mỗi suất học bổng là: 18 triệu đồng đối với học bổng sinh viên và 10,5 triệu đồng đối với học bổng học sinh.Danh sách sinh viên chính quy được hỗ trợ chi phí học tập HKII 2018-2019

Cập nhật: 20/06/2019 10:07:56

Hỗ trợ chi phí học tập học kì 2 năm học 2018-2019 đối với 19 sinh viên hệ chính quy thuộc diện con hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2019 là người dân tộc thiểu số.05 câu hỏi về vay vốn tín dụng và miễn giảm học phí

Cập nhật: 21/01/2018 23:09:02

05 câu hỏi về vay vốn tín dụng và miễn giảm học phí