Lượt truy cập: 101870    
  Đang trực tuyến: 4
HỌC BỔNG VALLET 2019

Cập nhật: 10/05/2019 09:50:26

Niên khóa này, Tổ chức Khoa học & Giáo dục "Gặp Gỡ Việt Nam" (Rencontres du Vietnam) cấp khoảng 2.250 học bổng trên toàn quốc. Trị giá của mỗi suất học bổng là: 18 triệu đồng đối với học bổng sinh viên và 10,5 triệu đồng đối với học bổng học sinh.Về việc bổ sung hồ sơ chế độ chính sách của SV HKI năm 2019-2020

Cập nhật: 04/09/2019 14:57:16

Hiện tại, nhà trường chuẩn bị làm quyết định miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ chính quy. Những sinh viên thuộc các đối tượng miễn/giảm học phí theo quy định nhanh chóng nộp các giấy tờ liên quan để làm các chế độ chính sách theo kế hoạch sau đây:05 câu hỏi về vay vốn tín dụng và miễn giảm học phí

Cập nhật: 21/01/2018 23:09:02

05 câu hỏi về vay vốn tín dụng và miễn giảm học phí    04 câu hỏi về bảo lưu, thôi học

    Cập nhật: 21/01/2018 23:09:24

    04 câu hỏi về bảo lưu, thôi học