Lượt truy cập: 141197    
  Đang trực tuyến: 3

HỌC BỔNG VALLET 2019

Thông báo nộp hồ sơ xin cấp học bổng Vallet 2019

- Học bổng Vallet 2019 cấp cho Trường Đại học Kinh tế Huế là 9 suất, mỗi suất học bổng trị giá 18.000.000đ

- Đối tượng:    Sinh viên Giỏi khối A, A1, B

                       Năm thứ 2 trở lên: xét điểm 3 kỳ cuối liên tiếp của năm đang xét duyệt.

- Hồ sơ xin cấp học bổng gồm có: - Phiếu đăng ký (theo mẫu)

                                                       - Bảng điểm học kỳ

                                                       - Photo chứng minh nhân dân

                                                       - Photo các thành tích (nếu có)

- Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 30/05/2019

- Địa điểm nộp: Phòng Công tác sinh viên (tầng 1 - nhà Hành chính), gặp cô Quỳnh Anh hoặc thầy Hoàng Trọng Nhật.

- Sinh viên xem các fie đính kèm: 

  1. Thông báo của học bổng Vallet

  2. Phiếu đăng ký 

 

 

Các bài khác