Lượt truy cập: 79571    
  Đang trực tuyến: 4


Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và các Doanh nghiệp

Cập nhật: 01/08/2019 15:26:21

Thời gian qua, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế đã ký bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Để hỗ trợ sinh viên tiếp cận được nơi Thực tập nghề nghiệp (TTNN) và Thực tập tốt nghiệp (TTTN).