Lượt truy cập: 141197    
  Đang trực tuyến: 3


Tài nguyên số - Trường Đại học Kinh tế Huế

           Nhằm bảo quản và lưu trữ nguồn tài liệu nội sinh của nhà trường cũng như phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của CBGV, sinh viên trong nhà trường. Tháng 6/2016, Tổ Thư viện đã xây dựng nên website: http://tainguyenso.hce.edu.vn . Đây là nguồn tài liệu nội sinh của nhà trường. Số lượng tài liệu hiện có trên website này là gần 7.000 tài liệu bao gồm: Giáo trình, bài giảng, bài báo khoa học, khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án,...do các CBGV, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của nhà trường thực hiện. Để tham khảo tài liệu thì người dùng cần có tài khoản. Mỗi CBGV, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của nhà trường đều đã được cấp tài khoản và được download tài liệu hoàn toàn miễn phí.

Website: http://tainguyenso.hce.edu.vn