Lượt truy cập: 84577    
  Đang trực tuyến: 5
THÔNG BÁO V/v Sinh viên các khóa K50, K51, K52, K52,K53 bổ sung sổ hộ nghèo, cận nghèo.

Cập nhật: 10/09/2019 10:40:36

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể Sinh viên thuộc diện con hộ nghèo, cận nghèo chưa nộp Giấy chứng nhận con hộ nghèo, cận nghèo phải bổ sung gấp.