Lượt truy cập: 141197    
  Đang trực tuyến: 3


Thư viện điện tử - Trường Đại học Kinh tế Huế

Thư viện điện tử - Trường Đại học Kinh tế Huế: http://lib.hce.edu.vn , hiện có khoảng 43.000 tài liệu ngoại văn chuyên ngành kinh tế, đây có thể coi là một kho tàng tài liệu cực kỳ phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của CBGV, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong toàn trường.

Website: http://lib.hce.edu.vn