Lượt truy cập: 101865    
  Đang trực tuyến: 2


05 câu hỏi về vay vốn tín dụng và miễn giảm học phí

1. Quy trình vay vốn tín dụng để học tập thế nào? Bước 1: Sinh viên đến phòng Công tác sinh viên xin giấy xác nhận sinh viên (dùng để vay vốn học tập) hoặc có thể vào trang web ...để in, điền đầy đủ thông tin và đem đến phòng Công tác sinh viên xác nhận. 
Bước 2: Sinh viên mang giấy xác nhận sinh viên về ngân hàng chính sách tại địa phương để được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng.
 
2. Đối tượng sinh viên nào được miễn học phí? Các đối tượng được miễn học phí:
1. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 
3. Sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).
4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
5. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thểm quyền;
6. Sinh viên học chuyên ngành Kinh tế chính trị
 
3.  Đối tượng sinh viên nào được giảm học phí? Đối tượng được giảm 50% học phí:
         Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
 
4.  Quy trình làm hồ sơ để được xét miễn, giảm học phí? Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đến phòng công tác sinh viên nộp các loại giấy tờ minh chứng đúng đối tượng để được xét duyệt (liên hệ phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn cụ thể)
 
5. Em thuộc diện được miễn giảm học phí, nhưng sao học kỳ hè em không được miễn giảm        Theo quy định nhà trường chỉ xét miễn, giảm học phí cho sinh viên trong kỳ học chính. Học kỳ hè là học cải thiện điểm theo nhu cầu của sinh viên nên sinh viên không được miễn, giảm.