Lượt truy cập: 141195    
  Đang trực tuyến: 2


V/v tham gia ngày hội tuyển dụng và tuyển SV thực tập Nghề nghiệp.

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VÀ TUYỂN SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020
7:00-17:00, NGÀY 18/07/2020
Trường Đại học Kinh tế 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

Link đăng ký tại: https://bitly.com.vn/LWAhg

Các bài khác