Lượt truy cập: 102118    
  Đang trực tuyến: 5


Cuộc thi CV Ấn Tượng. Carlsberg Tomorrow Leaders Program 2019

Carlsberg Tomorrow Leaders Program 2019

  • Trong thời gian đào tạo của chương trình, có cơ hội tham gia các dự án Quốc Tế tại một số nước trong khu vực của tập đoàn Carlsberg.
  • Được cố vấn bởi các quản lý cấp cao trong suốt hành trình phát triển của chương trình.
  • Được phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo cũng như các kỹ năng cần thiết.
  • Cơ hội mở rộng kiến thức ngoài kiến thức chuyên môn thông qua việc luân chuyển trải nghiệm thực tế tại các Phòng ban của Carlsberg Việt Nam
  • Chế độ đãi ngộ, lương thưởng cạnh tranh và hấp dẫn. 

Muốn biết thêm chi tiết. Xem file đính kèm :

Các bài khác