Lượt truy cập: 155607    
  Đang trực tuyến: 3


Danh sách học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)

Thông báo xét học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020 - dự kiến
Sinh viên xem danh sách nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020 dự kiến ở file đính kèm. 
Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu có thông tin nào chưa chính xác, liên hệ Phòng Công tác sinh viên - Thư viện (tầng 1 Nhà hành chính), gặp cô Quỳnh Anh để điều chỉnh. Hạn cuối nhận phản hồi: hết ngày 18/06/2020.
Sau thời gian trên, Phòng CTSV-TV sẽ tiến hành các thủ tục cấp học bổng chính thức cho sinh viên. 
DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM: TẠI ĐÂY

Các bài khác