Lượt truy cập: 142740    
  Đang trực tuyến: 6


Danh sách SV được đề nghị hỗ trợ chi phí học tập HK1 năm 2019-2020.

THÔNG BÁO

Những sinh viên thuộc diện là con Dân tộc thiểu số có tên trong danh sách đính kèm (TẠI ĐÂY)

Đến ngay phòng Công tác sinh viên để làm đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Thời hạn nộp đơn từ ngày 15/10 đến hết ngày 18/10/2019, sau thời hạn trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

Trường hợp sinh viên thuộc diện con hộ nghèo, cận nghèo là con người dân tộc thiểu số không có tên trong danh sách được đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đến ngay phòng Công tác sinh viên để được giải quyết.

Sinh viên có thể tải mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập : TẠI ĐÂY

 

Các bài khác