Lượt truy cập: 142758    
  Đang trực tuyến: 10


Học bổng “Nâng bước thủ khoa 2019”

Thực hiên Công văn số 1639/ĐHH-CTHSSV Về việc giới thiệu sinh viên đề nghị xét cấp học bổng “Nâng bước thủ khoa 2019”
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên Khóa K53 một số nội dung sau:
1. Đối tượng:
Sinh viên đạt thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019, có hoàn cảnh gia đình khó khăn của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc.
2. Hồ sơ xét cấp học bổng:
Giấy chứng nhận thủ khoa trường (sinh viên nhận giấy chứng nhận thủ khoa tại Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế);
- Số hộ khẩu và Chứng minh nhân dân (bản photo có chứng thực);
- Sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số (bản photo có chứng thực);
- Giấy chứng nhận các giải thưởng trong kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế (nếu có);
- Mỗi sinh viên viết kèm bức thư nói về hoàn cảnh gia đình, nỗ lực của bản thân để trở thành thủ khoa đồng thời thể hiện được ước mơ và cống hiến của bản thân trong tương lai.
Hồ sơ gửi về Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong, số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài bì thư ghi rõ Hồ sơ Nâng bước thủ khoa) trước ngày 25 tháng 11 năm 2019./

 

Các bài khác