Lượt truy cập: 96472    
  Đang trực tuyến: 3


Tuyển dụng của Cty cổ phần công nghệ sinh học R.E.P

Cty cổ phần công nghệ sinh học R.E.P. tiếp tục tuyển dụng (30 CHỈ TIÊU) sinh viên Trường ĐH Kinh tế Huế

Thời gian: 8h - 12h00 (15/5/2019); và 8h00 - 17h00 (17/5/2019)

Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế, giảng đường A, B (Cùng lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa KT&PT; QTKD).

Trân trọng thông báo!
 — tại Trường Đại học Kinh tế Huế - HCE.

Các bài khác