Lượt truy cập: 155610    
  Đang trực tuyến: 3


V/v xét miễn giảm HP, hỗ trợ CPHT học kỳ 2 năm 2019-2020(dự kiến)

Thông báo: Về việc xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ CQ HKII năm học 2019-2020 (dự kiến).

Hiện nay, Phòng CTSV-TV đã tiến hành xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho những sinh viên đã nộp hồ sơ xin xét trong HKII năm học 2019-2020.

Đề nghị sinh viên khẩn trương vào kiểm tra theo danh sách đính kèm

 1.     Các sinh viên đã đủ điều kiện xét, đề nghị kiểm tra lại các thông tin theo danh sách, những trường hợp còn thiếu thông tin cá nhân (Dân tộc) đến Phòng CTSV-TV để bổ sung.

 2.     Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ (sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai không được hưởng chính sách này). Vậy, những sinh viên nào thuộc đối tượng nêu trên mà chưa làm hồ sơ khẩn trương liên hệ phòng CTSV-TV để bổ sung.

 Thời gianTừ ngày 27/05/2020 đến hết ngày 03/06/2020

 Nếu có thắc mắc liên hệ theo số đt 0234.883952 gặp Cô Mỹ

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không điều chỉnh, bổ sung, nhà trường sẽ tiến hành xét công nhận theo danh sách đã dự kiến.

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ (dự kiến)

DANH SÁCH HỔ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP (dự kiến)

Các bài khác