Lượt truy cập: 141203    
  Đang trực tuyến: 6


Về việc bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Hiện tại, nhà trường chuẩn bị làm quyết định miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ Chính quy.

Những sinh viên thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định nhanh chóng nộp các giấy tờ liên quan để làm các chế độ chính sách theo kế hoạch sau đây:

1. Đối tượng:

  • Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo

2. Thời gian: Từ 15/01/2020 đến 15/02/2020.

3. Địa điểm:  Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Kinh tế.

Lưu ý:

  • Các đối tượng miễn, giảm học phí chỉ làm hồ sơ 1 lần/ khóa học
  • Riêng đối tượng là người Dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo phải nộp hồ sơ theo từng học kỳ. (Giấy chứng nhận con hộ nghèo, cận nghèo năm 2020)
  • Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp quá hạn.

            Đây là việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Các bài khác