Lượt truy cập: 142755    
  Đang trực tuyến: 10


Về việc thu học phí SV hệ Chính quy đợt 2 HKI năm học 2019-2020

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến toàn thể Sinh viên hệ Chính quy đăng ký bổ sung các học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 mức thu, thời hạn và hình thức đóng học phí như sau:
 

Các bài khác