Lượt truy cập: 141194    
  Đang trực tuyến: 3


Về việc tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Đại học Kinh tế triển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt lớp Học kỳ 1 như sau:

 

Các bài khác