Lượt truy cập: 101865    
  Đang trực tuyến: 2


Tổng quan về Phòng Công tác Sinh viên

- Phòng Công tác sinh viên (CTSV) được thành lập từ năm 2014. Tính đến thời điểm tháng 11/2017, Phòng CTSV có 06 cán bộ viên chức, trong đó có 01 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ và 02 Cử nhân.

 

- Phòng CTSV là đơn vị đầu mối, thường trực giải quyết các vấn đề liên quan tới sinh viên; nơi kết nối giữa sinh viên với gia đình, nhà trường và người sử dụng lao động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để ổn định tư tưởng chính trị, định hướng học tập, nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình đào tạo cũng như hỗ trợ việc làm và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho sinh viên.

 

- Với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động và nhiệt huyết, Phòng CTSV xác định phương châm làm việc theo hướng nhanh gọn và hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhu cầu giải quyết công việc của sinh viên.

 

- Thường xuyên cải tiến quy trình giải quyết công việc theo hướng đơn giản và hiệu quả. Cập nhật kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của nhà trường, Đại học Huế và Bộ Giáo dục & Đào tạo để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học. Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các tổ chức xã hội, các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước để xây dựng các quỹ học bổng nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên.