Lượt truy cập: 102113    
  Đang trực tuyến: 1


Danh sách sinh viên chính quy được hỗ trợ chi phí học tập HKII 2018-2019

Hỗ trợ chi phí học tập học kì 2 năm học 2018-2019 đối với 19 sinh viên hệ chính quy thuộc diện con hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2019 là người dân tộc thiểu số.

File đính kèm tại đây:

 

Các bài khác