Lượt truy cập: 141197    
  Đang trực tuyến: 3
QUY TRÌNH BIỂU MẪU

Cập nhật: 21/01/2018 22:27:54  HỌC BỔNG VALLET 2019

  Cập nhật: 10/05/2019 09:50:26

  Niên khóa này, Tổ chức Khoa học & Giáo dục "Gặp Gỡ Việt Nam" (Rencontres du Vietnam) cấp khoảng 2.250 học bổng trên toàn quốc. Trị giá của mỗi suất học bổng là: 18 triệu đồng đối với học bổng sinh viên và 10,5 triệu đồng đối với học bổng học sinh.  TB V/v xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020

  Cập nhật: 30/04/2020 10:11:53

  Do tình hình sinh viên K51, K52 học tập trung trở lại tại Trường từ ngày 18/05/2020. Nên thời gian nộp các giấy tờ liên quan đến chế độ miễn, giảm sẽ gia hạn đến: Từ (18/05 - 23/05/2020).