Lượt truy cập: 141196    
  Đang trực tuyến: 2

V/v tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 2 năm 2019-2020 của sinh viên các lớp đại học hệ chính quy đang học tập tại trường;

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh do Covid-19 và điều kiện thực tế của Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thông báo đến Cố vấn học tập (CVHT) và sinh viên kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Các bước thực hiện
  • Bước 1: Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020 (theo mẫu, xem tại: http://ctsv.hce.edu.vn/bieu-mau.html#.XJM6uMkzbIU);
  • Bước 2: Sinh viên nộp phiếu đánh giá về cho lớp trưởng. Lớp trưởng cùng BCS lớp đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên; sau đó gửi kết quả về cho CVHT;
  • Bước 3: CVHT đánh giá, tổng hợp và gửi kết quả cho trợ lý công tác sinh viên Khoa;
  • Bước 4: Hội đồng cấp Khoa họp để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên thuộc Khoa quản lý;
  • Bước 5: Các Khoa gửi biên bản họp cùng bảng tổng hợp và kết quả đánh giá của từng sinh viên về cho Phòng CTSV-TV. Cán bộ phụ trách: Thầy Hoàng Trọng Nhật, email:  htnhat@hce.edu.vn. Hạn cuối: hết ngày 14/05/2020.

​Thông báo cụ thể xem File đính kèm: TẠI ĐÂY

 

Các bài khác